Vedení účetnictví
 • kompletní vedení účetnictví
 • správa rozpočtu a sestavování provozního rozpočtu
 • zpracování vnitřních směrnic pro účetnictví
 • účtování dle středisek
 • možnost zpracování účetnictví u klienta
 • vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob,k dani z přidané hodnoty, dani darovací, atd.
 • výpočet cestovních náhrad
 • tvorba převodních příkazů v běžné nebo elektronické podobě
 • ekonomické plánování a analýzy
 • statistická hlášení
 • ekonomické poradenství, poradenství pro správné vedení inventury majetku
 • dálkový přístup k našemu serveru-klient má přístup ke svým datům 24 hodin denně
 • znalost problematiky dotací z Evropské unie
 • účtování v systému POHODA a GORDIC

Zpracování mezd

 • kompletní zpracování mzdové agendy
 • zpracování výkazů pro zřizovatele a ostatní poskytovatele příspěvků a dotací
 • tvorba příkazů k úhradě v běžné i elektronické podobě
 • mzdové sestavy dle potřeb klienta
 • komunikace s finančním úřadem,zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení na základě plné moci
 • sledování čerpání rozpočtu
 • zpracování mezd v systému PERM

Daně

 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň darovací
 • daň dědická
 • daň z převodu nemovitostí
 • registrace a rušení registrací k daním
 • tvorba dalších podání pro správce daně, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (žádosti, prohlášení,..)

Ceník